Opinia UZP dot. wadium

73

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię pn. „Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.”. Publikacja ma na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowego sposobu wnoszenia wadium w związku z obowiązkiem pełnej elektronizacji postępowań, wszczętych od dnia 18  października 2018 r., których wartość zamówienia jest równa lub przekracza  progi unijne. W materiale omówiono m.in. kwestie dopuszczalnych form wniesienia wadium ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej oraz warunków jakie powinny spełniać dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w kontekście oceny skuteczności ustanowionego zabezpieczenia. Opinia znajduje się na portalu internetowym UZP w zakładce „Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp”.

źródło: www.uzp.gov.pl