http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w okresie trzech kwartałów 2018 roku

44

W okresie styczeń – wrzesień bieżącego roku opublikowano 264.326 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 226.007, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 38.319 W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 251.152 ogłoszenia (o ponad 13.000 mniej) –  w BZP 206.214 (o blisko 20.000 mniej), w TED – 36.723 (o ponad 1.500 mniej).

Podczas dziewięciu miesięcy bieżącego roku opublikowano 119.624 ogłoszenia o zamówieniu, w tym w BZP 101.108 i w TED 18.516. Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 111.269, w tym w BZP 91.465, w TED 19.803. Dla porównania – w okresie dziewięciu miesięcy roku 2017 opublikowano 106.241 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia (BZP 90.358, TED 15.883).

Podobnie jak w latach ubiegłych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 91,44% i 98,47%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,27% postępowań poniżej progów oraz w 1,0% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,03% postępowań poniżej progów oraz 0,17% postępowań powyżej progów unijnych.

Wśród zamówień udzielonych o wartości poniżej progów unijnych dominują roboty budowlane (podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego), natomiast w przypadku zamówień powyżej tych progów, podobnie jak w roku ubiegłym, zdecydowanie przodują dostawy, a roboty budowlane zajmują ostatnią pozycję.

Zamówienia udzielone według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia BZP TED
Roboty budowlane 50,63% 9,8%
Dostawy 28,52% 53,2%
Usługi 20,85% 37,0%

 

Podczas trzech kwartałów bieżącego roku polskim wykonawcom działającym na rynkach europejskich udzielono 59 zamówień publicznych (w okresie trzech kwartałów roku ubiegłego – 56). W okresie tym polscy zamawiający udzielili 596 zamówień wykonawcom zagranicznym (w okresie trzech kwartałów roku ubiegłego – 486). Kontrakty przyznane wykonawcom zagranicznym stanowią 2,99% wszystkich udzielonych w tym okresie zamówień.

Jak wynika z niepełnych danych UZP najwyższy kontrakt (o wartości ponad 100 mln euro) uzyskała firma Wawrzaszek Iss spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na dostawę cystern do Słowenii, natomiast pod względem skuteczności polskim liderem na europejskich rynkach zamówień publicznych jest firma Solaria Bus & Coach SA, która w roku bieżącym wygrała trzy przetargi na dostawę autobusów transportu publicznego oraz trolejbusów na Litwę oraz na Słowację na łączną kwotę blisko 27 mln. euro. Warto też zauważyć, iż wśród podmiotów, które uzyskały zagraniczne kontrakty jest Mennica Polska, która wygrała przetarg na dostawę monet i medali do Irlandii.

Opr. na podst.

Informacji o polskim i europejskim

rynku zamówień publicznych

UZP Nr 9/2018

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx