Przygotowanie projektów PPP

22

Raport rynku PPP 2009 – III kw. 2022 opublikowany przez Centralną Jednostkę ds. PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, wskazuje, że od 2017 r. skuteczność postępowań PPP wyniosła jedynie 37%. Oznacza to, że jedynie 37% wszczętych postępowań o wyborze partnera prywatnego skutkuje podpisaniem umowy o PPP, czyli zamknięciem komercyjnym.

Brak jest danych, jaki odsetek partnerów prywatnych, którzy podpisali umowy o PPP pozyskuje finansowanie. Można jednak przypuszczać że jest to znacząca większość, tym bardziej, że małe projekty PPP, często o charakterze koncesyjnym, nie są finansowane instrumentami dłużnymi, lecz kapitałem własnym partnera prywatnego.

Jedną z istotnych przyczyn niskiej skuteczności postępowań PPP może być niewłaściwe, najczęściej zbyt pobieżne, przygotowanie projektów PPP przez podmiot publiczny i/lub niewłaściwe założenia do analiz i nadmierne oczekiwania podmiotów publicznych względem parametrów projektu PPP.

Przedsięwzięcie inwestycyjne połączone ze świadczeniem usług publicznych może być realizowane w formule PPP jedynie wówczas, gdy szereg wstępnych działań przygotowawczych i ocena efektywności projektu potwierdzą, że formuła ta jest bardziej efektywna i korzystniejsza dla interesu publicznego, niż realizacja metodą tradycyjną (czyli w oparciu o Prawo zamówień publicznych).

 

WSTĘPNE DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE

Pierwszym krokiem do realizacji udanego projektu PPP jest właściwe określenie całościowych publicznych potrzeb inwestycyjnych. Projekty PPP są wybierane spośród projektów tworzących kompleksowy program inwestycyjny.

Istotnymi kwestiami jest określenie, czy inwestycja planowana do realizacji w PPP rozwiązuje problemy lub zaspokaja potrzeby społeczne, czy jest niezbędna i adekwatna do osiągnięcia celów i czy wywoła efekt mnożnikowy w odniesieniu do rozwoju ekonomicznego i społecznego mieszkańców. Należy być jednak świadomym, że na tym etapie nie sposób przesądzić o zasadności realizacji projektu w formule PPP. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU PPP

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.