Temat numeru: procedura odwrócona Składanie oraz uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w procedurze odwróconej

125

Temat numeru: procedura odwrócona

Składanie oraz uzupełnianie oświadczeń i dokumentów

w procedurze odwróconej

Powiązane artykuły

Procedura odwrócona pozwala zamawiającemu na zbadanie w pierwszej kolejności ofert wszystkich wykonawców oraz ich klasyfikację w oparciu o kryteria oceny ofert. Dopiero zaś na kolejnym etapie weryfikowana jest sytuacja podmiotowa, przy czym jedynie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Specyfiką tej procedury jest zatem odwrócenie kolejności czynności podejmowanych przez zamawiającego.

Dorota Grześkowiak-Stojek

            Procedura, mająca z założenia uproszczenie i przyśpieszenie postępowania, aktualnie budzi wiele wątpliwości i…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis