WSPARCIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH

53

WSPARCIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH

W ostatnich latach na atrakcyjności zyskują nowe formy finansowania projektów realizowanych przez samorządy terytorialne. Poza standardowymi produktami – takimi jak kredyty czy emisja obligacji komunalnych, jednostki samorządu terytorialnego (JST) otwierają się na nowe rozwiązania. Należą do nich m.in. transakcje buy-sell back. Zdaniem DNB Bank Polska to bardzo dobre rozwiązanie dla spółek komunalnych, których JST są właścicielem. Bank DNB jest jednym z pionierów tego typu transakcji na rynku samorządowym. Pod koniec ubiegłego roku zrealizował projekt finansowania w strukturze buy-sell back dla jednej z gmin w województwie podkarpackim, realizującej inwestycję w postaci budowy centrum sportowo-rekreacyjnego. Struktura transakcji polegała na objęciu udziałów w podwyższonym kapitale spółki komunalnej przez wyłonionego w konkurencyjnej procedurze zewnętrznego Inwestora, który na dalszym etapie postępowania, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w sądzie rejestrowym, dokonał zbycia objętych udziałów na rzecz Gminy. Sprzedaż udziałów odbyła się na podstawie umów sprzedaży zawartych między Inwestorem a Gminą. Zawarcie wielu umów sprzedaży, każda z odrębną datą płatności dla odnośnego pakietu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, umożliwiło dokonywanie płatności ceny sprzedaży przez Gminę według uzgodnionego wcześniej harmonogramu.

Powiązane artykuły

źródło: informacja prasowa DNB Bank Polska