APEL KOMITETU REGIONÓW

20

Przedłużenie możliwości zastosowania 100-proc. stawki współfinansowania UE, rozszerzenie zasady „N+3” oraz tymczasowe podwyższenie progu pomocy państwa de minimis – znalazły się wśród postulatów, jakie Komitet Regionów skierował w piśmie do Komisji Europejskiej. Unijne regiony i miasta zwróciły się do KE o rozszerzenie stosowania nadzwyczajnych środków elastyczności, aby poradzić sobie z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Europejski Komitet Regionów wskazują bowiem na wyraźne zapotrzebowanie lokalnych i regionalnych władz na rozszerzenie środków elastyczności wprowadzonych w zeszłym roku w celu uruchomienia funduszy strukturalnych UE i pomocy państwa w walce z pandemią COVID-19. Zdaniem samorządowców, należy utrzymać nadzwyczajne zasady dla regionów i miast, aby zapewnić ciągłość inwestycji w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wdrożyć kluczowe inicjatywy, takie jak programy utrzymania miejsc pracy. Komitet Regionów wskazuje, że w ubiegłym roku w obliczu pandemii COVID-19 to właśnie miasta i regiony wzięły na siebie główną część zarządzania kryzysowego. „Terminowe przedłużenie elastycznych zasad pozwoliłoby utrzymać inwestycje potrzebne obywatelom i przedsiębiorstwom zmagającym się z kryzysem i zmniejszyć obciążenie pracą setek regionalnych instytucji zarządzających, które znajdują się pod ogromną presją związaną z zakończeniem programów spójności na lata 2014–2020, uruchomieniem programów na lata 2021–2027 i przyczynieniem się do rozpoczęcia realizacji krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności” – zaznacza Komitet.

 

źródło: samorzad.pap.pl