http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia na roboty budowlane

45

WPROWADZENIE

Nowe ustawa Prawo zamówień publicznych utrzymała dotychczasowe zasady szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane. Podobnie jak w poprzedniej ustawie minister właściwy do spraw budownictwa otrzymał delegację do wydania rozporządzenia w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Pomimo bardzo długiego vacatio legis nowej ustawy rozporządzenie w sprawie kosztorysu inwestorskiego nie zostało wydane. Oznacza to, że do momentu wydania nowych rozporządzeń, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku, obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, powszechnie nazywane rozporządzeniem „majowym”.

Od wydania przepisów regulujących zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego minęło ponad 17 lat i mogłoby się wydawać, że na temat kosztorysu inwestorskiego oraz szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane powiedziano wszystko. Jednak obserwując rynek zamówień publicznych odnoszę wrażenie, że pomimo tak długiego okresu obowiązywania rozporządzenia w niezmienionej formie, w dalszym ciągu można spotkać się z nieprawidłowymi kosztorysami inwestorskimi.

Częstokroć jest to spowodowane przez samych zamawiających, którzy powołują się na rozporządzenie „majowe”, zlecają opracowanie kosztorysu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto dla wielu zamawiających wartość robót budowlanych wynikająca z kosztorysu inwestorskiego jest równoznaczna z wartością zamówienia i tożsama z wartością inwestycji lub kwotą jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Takie działanie zamawiającego jest nieprawidłowe. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH, WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
  • SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx