http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

63

Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiły konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie zostały określone w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Urzędu. Tematyka prac dotyczyć może zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane i usługi. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2021 r. Najlepsza praca w konkursie zostanie nagrodzona nagrodą pieniężną w wysokości 10.000 złotych. Zgodnie z Regulaminem, kapituła konkursu, oprócz głównej nagrody, może przyznać maksymalnie 3 wyróżnienia. Przewodniczącym Kapituły jest prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, a Sekretarzem dr Izabela Fundowicz. Pracę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konkurs.mqr#uzp.gov.pl. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 lutego 2022 r.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx