Czy cena czyni cuda?

44

W ramach kampanii edukacyjnej „Czy cena czyni cuda?” objętej patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, realizowanej  przez ZIPSEE „Cyfrowa Polska,  w dniu 15 maja 2017 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Małgorzaty Stręciwilk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Mariusza Haładyja, przedstawicieli ZIPSEE „Cyfrowa Polska” z Prezesem Michałem Kanownikiem oraz przedstawicieli firmy ARC Rynek i Opinia.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w ramach kampanii badania, dotyczącego kryteriów oceny ofert.

Powiązane artykuły

Prezes Urzędu poinformowała, iż Urząd Zamówień Publicznych z uwagą przygląda się praktyce stosowania przez zamawiających pozacenowych kryteriów…
Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis