Konsultacje z wykonawcą w celu wyjaśnienia podejrzanej ceny lub kosztu

79

Zgodnie z art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli cena lub koszt oferty lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości odnoszące się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez niego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Radosław Pruszowski

Powiązane artykuły

W szczególności obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do wyjaśnień…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis