Dopuszczenie produktów równoważnych

37

 

Powiązane artykuły

Prowadzona z urzędu kontrola doraźna następcza Prezesa UZP w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wykazała naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp nie poprzez wprawdzie nazw własnych poszczególnych produktów, lecz poprzez szczegółowy opis parametrów wskazujących na jeden konkretny produkt. Zamawiający zgłosił zastrzeżenia do wyników kontroli. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zamawiała w drodze przetargu nieograniczonego sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla budynku dydaktycznego tej uczelni. Przedmiotem zamówienia były kolorowa i laserowa drukarka wielofunkcyjna (13 sztuk), zasilacz awaryjny UPS (158 sztuk), zestaw komputerowy (175 sztuk), monitor (175 sztuk), oprogramowanie (175 sztuk). Według wyjaśnień zamawiającego zapoznał się on z ofertą kilku producentów i tak opisał parametry techniczne sprzętu komputerowego, który umożliwiłby składanie ofert na rozwiązania równoważne. Niemniej jednak zdaniem Prezesa UZP opis ten został sporządzony z naruszeniem zasad konkurencji dopuszczając w rzeczywistości pojedyncze produkty spełniające opisane w SIWZ kryteria.