Dziesięciolecie Krajowej Izby Odwoławczej – Od listy arbitrów do Krajowej Izby Odwoławczej – Część druga

46
  1. ARBITRAŻ

    – NOWE OTWARCIE

4.1. Nowe prawo,

Powiązane artykuły

nowy arbitraż

            Uchwalone w dniu 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[1] zachowało instytucje, określane jako „środki odwoławcze”. Utrwalona została „triada” występująca w ustawie o zamówieniach publicznych: protest – odwołanie – skarga. Tak więc, jak poprzednio, postępowanie związane z ochroną prawną dzieliło się na: postępowanie protestacyjne (przed zamawiającym), postępowanie odwoławcze (przed zespołem arbitrów, postępowanie skargowe (przed sądem okręgowym).

            W ramach instytucji, składających się na tę triadę między innymi zwiększył się zakres przedmiotowy protestu, utrzymana została procedura standstill, pojawił się katalog zamknięty przesłanek powodujących…