Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konsorcjum

42

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Korzystając z tej możliwości najczęściej powołują konsorcjum, w skład którego wchodzi kilka podmiotów, zainteresowanych udziałem w uzyskaniu zamówienia. Zamawiający, przy ustalaniu warunków udziału w postępowaniu powinien uwzględniać…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis