przeglądanie Kategoria

01. Styczeń

Szansa na nowe otwarcie

Szansa na nowe otwarcie Jaki był rok 2017? Jaki będzie 2018? Są to pytania, które w końcówce roku mijającego i na początku…

Zbyt droga oferta

Prawo zamówień publicznych szczegółowo reguluje kwestie dotyczące ceny, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu…

NOWY WICEPREZES UZP

Na wniosek Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk pismem z dnia 8 stycznia 2018 r. Premier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz…

PPP W GMINIE SŁUPSK

Gmina wiejska Słupsk ogłosiła przetarg na partnera prywatnego, który wybuduje (na swój koszt) i będzie utrzymywał drogi lokalne…

DOBRE PRAKTYKI

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swoim portalu internetowym publikację pt. „Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych…

NOWE TRAMWAJE DLA KRAKOWA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie podpisało z konsorcjum firm Solaris Bus & Coach i Stadler Polska umowę…

WNIOSKI DO PROGRAMU OSA

Rusza nabór wniosków do programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Samorządy mają czas na złożenie wniosków inwestycyjnych do 15…

UCHWAŁY W SPRAWIE WPF

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) powinna być podjęta wcześniej niż uchwała budżetowa - wyjaśnia RIO w…

NOWE ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. nowych „Zaleceń w…