E-DOWODY ZNOWU OPÓŹNIONE

48

Po raz kolejny przesunięto termin przetargu na dowody osobiste z e-podpisem. Ustawa o dowodach osobistych z sierpnia 2010 roku określiła, że elektronicznym dokumentem tożsamości będzie można posługiwać się od 1 lipca 2011 roku. Mimo to e-dowodów wciąż nie ma, a rząd wciąż przesuwa datę ich wprowadzenia, podając kolejne terminy: styczeń 2012, w końcu lipiec 2013. Przesunięcie terminu tłumaczy m.in. przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawę blankietów i oprogramowania do obsługi nowych dowodów osobistych. E-dowód dofinansowywany jest ze środków unijnych. Koszt całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 370 mln zł, z czego 314,5 mln zł to środki z UE.