przeglądanie Kategoria

Rok 2012

Ma być lżej

W dniu 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w…

NOWE ROZPORZĄDZENIA

W dniu 4 grudnia 2012 roku opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw dwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane w związku z…