Fakultatywne podstawy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

48

Fakultatywne podstawy unieważnienia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Andrzela Gawrońska-Baran

Powiązane artykuły

 

            Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę i zawarcia z nim umowy o zamówienie publiczne. Powinien zatem uczynić wszystko co możliwe, aby doszło do efektywnego udzielenia zamówienia, unieważnienie postępowania zaś traktować jako wyjątek od zasady celowości postępowania. Rezygnacja z udzielenia zamówienia publicznego bywa bowiem dotkliwa nie tylko…