http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NIK O PRZEWOŹNIKACH AUTOBUSOWYCH

52

NIK O PRZEWOŹNIKACH AUTOBUSOWYCH

Marszałkowie za rzadko kontrolują przewoźników autobusowych, którym przekazują dopłaty – wskazuje Najwyższa Izba Kontroli. Jak informuje NIK, obowiązujący w latach 2013 – 2014 system finansowania ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową funkcjonował na ogół prawidłowo. NIK stwierdziła uchybienia tylko u jednego przewoźnika autobusowego, który na jednej z obsługiwanych linii nie posiadał przez kilka miesięcy odpowiedniego zezwolenia. W przypadku czterech przewoźników stwierdzono zaniedbywanie przez nich obowiązku informowania pasażerów o cenach biletów, przysługujących ulgach oraz rozkładach jazdy. W okresie objętym kontrolą badane urzędy marszałkowskie przekazały przewoźnikom autobusowym środki w łącznej wysokości 436 mln zł. NIK zwróciła szczególną uwagę na niewielką liczbę kontroli przeprowadzanych przez dwa z czterech zbadanych urzędów marszałkowskich, a także na zróżnicowane podejście urzędów marszałkowskich do ujmowania wydatków z tytułu dopłat do ulgowych biletów w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej. Stąd wniosek do Ministerstwa Finansów o działania mające na celu doprowadzenie do jednolitego ujmowania tego rodzaju wydatków.

Powiązane artykuły

źródło: www.nik.gov.pl 

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx