KOLEJNE UMOWY NA DOFINANSOWANIE

35

KOLEJNE UMOWY NA DOFINANSOWANIE

 

GDDKiA podpisując z CUPT kolejne umowy o dofinansowanie dla 3 projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 stała się Beneficjentem 17 projektów unijnych. Łączna wartość podpisanych w ramach POIiŚ umów przekroczyła 17 mld 925 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 9 mld 270 mln zł. Objęte dofinansowaniem projekty to:

1. POIS.04.01.00-00-0002/16-00 Budowa obwodnic Ostrowa Wielkopolskiego iJarocina w ciągu S11,

Powiązane artykuły

2. POIS.04.02.00-00-0002/16-00 Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 74,

3.POIS.04.02.00-00-0003/16-00 Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk 41 i 46.Komisja Europejska zasili realizację projektu kwotą ponad 266 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 367,5 mln zł.

 

źródło: www.gddkia.gov.pl