NOWE NABORY NA eKATALOGI

47

NOWE NABORY NA eKATALOGI

 

Na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów – eKatalogi www.ekatalogi.uzp.gov.pl uruchomione zostały nowe nabory w kategoriach: produkty włókiennicze, wyposażenie kuchenne, wyroby szklane, sprzęt gaśniczy, sprzęt radiowy i telewizyjny oraz usługi naprawcze i konserwacyjne. Dla firm z tych branż platforma eKatalogi to możliwość bezpłatnego zawierania transakcji z zamawiającymi z jednostek administracji publicznej. Przedsiębiorcy mogą prezentować między innymi swoją ofertę na zasłony i rolety, zastawę kuchenną i stołową, bieliznę pościelową, stołową i szpitalną, laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane, sprzęt gaśniczy, urządzenia multimedialne, akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo, oraz usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego. Pełen wykaz kategorii i naborów dostępny jest na stronie https://www.ekatalogi.uzp.gov.pl/ecat/um/default#/dm/list.

Powiązane artykuły

UZP zachęca wszystkich wykonawców do rejestrowania się na eKatalogach , a zamawiających do dokonywania za  jej pośrednictwem zakupów. Platforma  eKatalogi zapewnia szybkie i efektywne rozeznanie rynku oraz sprawną komunikację pomiędzy sprzedającym i kupującym. Istotną zaletą narzędzia jest również zwiększenie transparentności postępowań oraz możliwość automatycznego przygotowania dokumentacji z postępowania.

 

źródło: www.uzp.gov.pl