KONTROLA CBA W URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH

40

KONTROLA CBA W URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH

 

Powiązane artykuły

W dniu 16 czerwca Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych we wszystkich 16 urzędach marszałkowskich. To pierwsza taka kontrola CBA – systemowa i koordynowana. Równolegle CBA będzie analizowało oświadczenia majątkowe marszałków województw. Jak podało biuro prasowe CBA, kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Łączna suma środków zaangażowanych w 16 programów regionalnych w tych latach wyniosła 17,3 mld euro. Szczególnemu badaniu CBA będą podlegać programy, w których beneficjentami są same urzędy marszałkowskie. „Konkretnie CBA chodzi o te wielkie pieniądze z programów unijnych, które urząd marszałkowski przyznawał sam sobie,  sam je realizował  i później sam rozliczał” – tłumaczy rzecznik CBA. Kontrole obejmują m.in. przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywanie harmonogramu realizacji projektu, weryfikację zmian w projekcie, poprawność dokonywania płatności, osiąganie wskaźników (czyli rezultatu i produktu) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie czy weryfikację przedstawianych do refundacji kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem  unijnym. Kompleksowe i systemowe działania kontrolne CBA obejmą także osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego – od  etapu samego podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność.

źródło: www.cba.gov.pl