KONFERENCJA NAUKOWA NA UE W KRAKOWIE

40

KONFERENCJA NAUKOWA NA UE W KRAKOWIE

 

W dniu 18 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Sposoby implementacji dyrektyw europejskich w wybranych krajach Unii Europejskiej”. W obradach uczestniczyli przedstawicie polskich ośrodków naukowych, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Mesynie oraz praktycy. Omówiono między innymi doświadczenia oraz problemy związane z implementacją nowych dyrektyw zamówieniowych do porządku prawnego Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Austrii oraz Litwy. Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych, którą kieruje prof. Ryszard Szostak.

Powiązane artykuły

 

informacja własna