Kontrola CBA w ZUS

43

Kontrola zamówień informatycznych w ZUS, którą od lipca prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne została przedłużona do początku przyszłego roku. CBA od marca kontroluje „wybrane procedury podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielania zamówienia publicznego na opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r.”. Kontrola miała się zakończyć 8 października, ale szef CBA przedłużył ja o trzy miesiące. Czynności kontrolne zostały wszczęte na wniosek Najwyższej Izby Kontroli. NIK pod koniec lutego wysłał do CBA komplet dokumentów po własnej kontroli w ZUS. Według NIK postępowanie na wsparcie informatyczne dla ZUS nie zapewniało równego traktowania wykonawców i faworyzowało dotychczasowego kontrahenta Zakładu – pracującą dla ZUS od 1997 r. firmę Asseco Poland S.A.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.prawo.rp.pl