przeglądanie Kategoria

Rok 2014

Droga ekspresowa S7

W Krakowie podpisano umowę na wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa (węzeł Rybitwy - węzeł…

Przetargi UNIDO

Na stronie internetowej Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych z…

Wywiad Prezesa KIO

Chcielibyśmy, aby relacje między UZP a KIO miały charakter partnerski. Jeśli te dwie instytucje będą ze sobą współpracowały,…

Zakazana karta

Zakaz korzystania ze służbowych kart płatniczych przez funkcjonariuszy publicznych – zakłada projekt ustawy, który wpłynął do…

CBA ujawnia statystyki

Jak wynika z corocznego raportu w 2013 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło 469 postępowań przygotowawczych. Najwięcej…

NA MARGINESIE – LIPEC 2014

Miało być inaczej Dzisiaj wypada chyba zacząć od przeprosin, bowiem zapowiedź tematu obecnego numeru była inna niż temat,…

RYNEK: Odwołania w 2013 roku

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została Informacja Krajowej Izby Odwoławczej o działalności w 2013 roku.…

Dwie kolejne zmiany

W lipcu weszły w życie dwie kolejne nowelizacje przepisów Prawa zamówień publicznych. Pierwsza, dokonana ustawą z dnia 9 maja…

Dwadzieścia lat później

Bez większego echa przeszło dwudziestolecie uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, prawie nikt też nie zauważa, że mija…

Dwie dekady na huśtawce

Minęło dwadzieścia lat od dnia wejścia w życie przepisów, będących podstawą systemu zamówień publicznych oraz inicjacją nowego…