Nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

50

Nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego

przy wydatkowaniu środków

pochodzących z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Powiązane artykuły

Część pierwsza

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba dokonania kwalifikacji prawnej sytuacji, w której wykonawca realizuje zobowiązanie wynikające z umowy niezgodnie z jej treścią z punktu widzenia ewentualnego naruszenia art. 144 ust. 1 Prawa zamówień…

 Zapraszamy do prenumeraty magazynu