Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych

47
Konstrukcja umowy o prace projektowe
w zamówieniach publicznych
 
Jacek Lachner
Michał Łuc
Powiązane artykuły
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z założenia ma doprowadzić do zawarcia pomiędzy zamawiającym, a wybranym zgodnie z ustawą wykonawcą umowy tworzącej określony stosunek zobowiązaniowy, na podstawie którego każda ze stron będzie zobowiązana do spełnienia na rzecz drugiej określonego świadczenia. 

Problematyka samego postępowania, które w swojej istocie stanowi ograniczenie zasady swobody

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu