ODWIEDZINY DELEGACJI KOMITETU REGIONÓW

29

W czerwcu woj. łódzkie odwiedzi 12 przedstawicieli Komitetu Regionów, zasiadających w Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)., aby przyjrzeć się przedsiębiorstwom funkcjonującym w gospodarce cyrkularnej. Jak wyjaśnił marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, podczas dwudniowej wizyty członkowie delegacji Komitetu Regionów odwiedzą przedsiębiorstwa, które zagospodarowują odpady, a więc funkcjonują w gospodarce cyrkularnej (nazywanej również gospodarką o obiegu zamkniętym). Delegacja odwiedzi m.in. przetwórnię drobiu, mleczarnię i masarnię, której odpady są zagospodarowywane przez biogazownię. „Nie ma tam odprowadzania ścieków czy wywozu surowców poubojowych do utylizacji (…). Wytwarza się też poboczne produkty, surowice, segreguje się tłuszcze, które wykorzystywane są np. w kosmetyce. Z pierza drobiowego tworzy się materiały izolacyjne, wykorzystywane w budownictwie” – tłumaczył marszałek. W spotkaniach mają też uczestniczyć eksperci i przedsiębiorcy z woj. łódzkiego. Przy okazji wizyty członków KR władze regionu chcą bowiem pokazać, że inwestowanie w recykling jest opłacalne i nie wiąże się z „niewyobrażalnymi” nakładami, a koszty mogą się zwrócić, gdyż przedsiębiorstwa nie muszą płacić za utylizację odpadów czy energię. Równie ważne jest tworzenie klastrów, bo często jedna branża może być źródłem surowca dla innej.
Spotkanie ma być też okazją do rozmowy o problemach odpadów w Polsce, szczególnie w kontekście uruchomienia środków unijnych i przyjęcia wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Województwo łódzkie podejmuje liczne inicjatywy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, jest m.in. głównym organizatorem Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w Łodzi.

Powiązane artykuły

źródło: samorząd.pap.pl