Prawo zamówień publicznych Ważne uchwały Sądu Najwyższego

48

Na stronie internetowej SN opublikowany został komunikat o uchwałach Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt: III CZP 56/17 i III CZP 58/17, dotyczących problematyki wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 oraz art. 198f ust. 2 zd. 4 Prawa zamówień publicznych.

Uchwały te Sąd Najwyższy podjął w odpowiedzi na zapytania prawne, wystosowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, w związku z rozpoznawanymi przez ten Sąd skargami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania.

Poniżej publikujemy treść tego Komunikatu.

Powiązane artykuły

​W dniu 17 listopada br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis