Problem kontroli – stan obecny i przyszłość

48

W nieodległej przyszłości czekają nas istotne zmiany przepisów dotyczących zamówień publicznych, wynikające z nowych, wspólnotowych dyrektyw. Równie ważnym powodem zmian jest także obecny stan zamówieniowego prawa, które po kilkudziesięciu nowelizacjach jest dalekie od ideału. Dlatego też, zanim dojdzie do z dawna oczekiwanego napisania Prawa zamówień publicznych na nowo, dokonać należy rzetelnej analizy stanu polskiego systemu zamówień publicznych, w każdym jego składowym elemencie.