Raz jeszcze o „elektronicznej komunikacji”

58

W Doradcy z grudnia ubiegłego roku ukazał się artykuł Piotra Zatyki pt. „Elektroniczna komunikacja”. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa wielu z przedstawionych przez Autora tez nie można uznać za prawidłowe. Nie można ich zatem pozostawić bez odpowiedzi.

Adam Wiktorowski

 

Nie jest, w mojej ocenie, zgodna z obowiązującymi przepisami teza o konieczności złożenia przez wykonawców całej gamy dokumentów/oświadczeń w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Autor artykułu wskazuje, że wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym: …