Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

66

Zgodnie ze wszystkimi prawidłami sztuki opis przedmiotu zamówienia, niezależnie od rodzaju i charakteru danego zamówienia, powinien być dokładny, wyczerpujący, jednoznaczny. Powinien uwzględniać wszelkie wymagania i okoliczności, które posłużą wykonawcom do sporządzenia ich oferty, a zatem do dokonania przez nich wyceny.

Agata Smerd

 

UWAGI WSTĘPNE

Przepisy wskazują, że przy sporządzaniu poprawnego opisu przedmiotu zamówienia niezbędne jest używanie dokładnych i zrozumiałych określeń. Oznacza to, że zamawiający powinien posługiwać się językiem zrozumiałym przez grupę wykonawców, do których kierowane jest dane zamówienie publiczne.