przeglądanie Kategoria

Rok 2019

Odrzucenie oferty

W uzasadnieniu do nowego Prawa zamówień publicznych wskazano, że zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego w…

RANKING ZAWODÓW

Szewc i sprzedawca to zawody bardziej poważane przez Polaków niż m.in. radny gminny i urzędnik – wynika z sondażu CBOS. Na czele…

KONFERENCJE UZP

Ponad pięciuset uczestników systemu zamówień publicznych poznawało nowe Prawo zamówień publicznych podczas tegorocznych…

ORZECZNICTWO

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Znaczące…

Zmiany dotyczące umów

Część druga Współwykonawstwo w zamówieniu publicznym           Tak jak dotychczas współwykonawstwo unormowano –…

Zamówienia sektorowe

Obok wielu innych zmian nowe Prawo zamówień publicznych zmienia również przepisy dotyczące zamówień sektorowych. Nie są to zmiany…