przeglądanie Kategoria

Rok 2019

ORZECZNICTWO

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Znaczące…

Zamówienia sektorowe

Obok wielu innych zmian nowe Prawo zamówień publicznych zmienia również przepisy dotyczące zamówień sektorowych. Nie są to zmiany…

Pięć minusów

Skoro w poprzednim numerze było o pięciu najważniejszych, moim zdaniem, zaletach nowej ustawy, czas na wady i braki. Oto pięć…

KONFERENCJE UZP

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w konferencjach na temat nowo uchwalonej ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo…

PROBLEM ŚMIECI

Problem śmieci narasta. W 2018 r. w Polsce odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów komunalnych – do 12 485,4 tys. ton.…

WALKA ZE SMOGIEM

Za rok, dwa poziom smogu będzie wyraźnie niższy - zapowiada Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i…

NOWE PROGI

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 279 z dnia 31 października 2019 r. opublikowane zostały trzy rozporządzenia delegowane…

EXPOSE PREMIERA

Inwestycje w oświatę, w tym podwyżki dla nauczycieli i modernizacja szkół, rozwój budżetów obywatelskich, odmiejscowienie usług…

Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej to niezwykle istotne narzędzia, mające wpływ nie tylko na efektywność postępowania o udzielenie zamówienia…