przeglądanie Kategoria

Rok 2019

Współpraca czy konflikt

Inteligentny kupiec zobowiązany jest dogłębnie zweryfikować wiarygodność wykonawców, aby nie dopuścić do uzyskania zamówienia…

Warunki nadmierne

Studium przypadku Zamawiający, formułując warunki, jakie spełniać muszą wykonawcy ubiegający się o zamówienie…

Umowa o podwykonawstwo

Zgodnie z podstawową zasadą zamówień publicznych, funkcjonującą od początku istnienia polskiego systemu zamówień publicznych,…

Projekt w Sejmie

W dniu 19 lipca odbyło się pierwsze czytanie projektu nowego Prawa zamówień publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające Prawo…

ANKIETA DOTYCZĄCA JEDZ

Urząd Zamówień Publicznych zachęca do udziału w badaniu KE dotyczącym satysfakcji użytkowania elektronicznego Jednolitego…

MAŁE FIRMY WIELKIE ZMIANY

Trwa cykl konferencji „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”, mających na celu wsparcie przedsiębiorców z…