SPALARNIA W KONINIE

45

SPALARNIA W KONINIE

 

Powiązane artykuły

W dniu 21 grudnia  w Koninie przekazany został do eksploatacji Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Tym samym zakończony został proces inwestycyjny projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, na który składały się: budowa spalarni i rekultywacja 14 gminnych nieczynnych składowisk odpadów. ZTUOK budowano w bardzo dobrym tempie. Wykonawca przejął plac budowy 3 listopada 2013 roku. Realizował obiekt według formuły „Zaprojektuj i wybuduj”. Prowadzony od 16 października br. przez firmę „Energopomiar” próbny rozruch i testy gwarancyjne nie wykazały jakichkolwiek uchybień. W Koninie termicznie unieszkodliwiać się będzie co najmniej 94 tysiące ton odpadów komunalnych zmieszanych rocznie, z których odzyskiwanych będzie w kogeneracji 47 tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej i 120 tysięcy Gigadżuli energii cieplnej. Już od rozpoczęcia prób krajowa sieć elektroenergetyczna odbiera wytwarzany z odpadów prąd, a sieć miejska zasilana jest ciepłem ze spalarni. Zakład dostarczy 12 procent ciepła dla miasta.

 

źródło: www.portalsamorządowy.pl