NIELICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE

61

 NIELICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE

 

Powiązane artykuły

Na portalu internetowym UZP ukazał się komunikat, zwracający uwagę na narastający problem nielegalnego rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania. Pismo dotyczące wykrytych w ostatnim czasie zagrożeń, związanych z oferowaniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nielicencjonowanego oprogramowania z podrobionymi etykietami lub certyfikatami mającymi świadczyć o jego autentyczności skierował do Urzędu Prezes Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan Tomasz Klerkowski. Stwierdził w nim między innymi, iż w ostatnim czasie zdarza się, że takie produkty są oferowane w przetargach organizowanych przez instytucje publiczne, co naraża te ostatnie na wysokie ryzyko nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych oraz wspierania niezgodnej z prawem działalności. Zwrócił się też o poparcie w zakresie eliminowania takich nielegalnych praktyk oraz współpracę w działaniach informacyjnych i edukacyjnych, skierowanych do podmiotów sektora publicznego.

 

źródło; www.uzp.gov.pl