http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ŚRODKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

42

ŚRODKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Około 5-6 mld zł w ciągu roku NFOŚiGW przeznacza na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego około 50 proc. stanowią środki krajowe, a drugą połowę – fundusze zagraniczne, w tym zwłaszcza pochodzące z Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obsługuje środki europejskie dostępne w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w kwocie ponad 5,6 mld zł (1,3 mld euro), przeznaczone między innymi na przedsięwzięcia z zakresu: zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisyjności gospodarki, promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii, efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu.W ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Narodowy Fundusz dysponuje środkami przekraczającymi 15 mln zł (3,4 mld euro) na finansowanie projektów w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej oraz adaptacji do zmian klimatu, racjonalnej gospodarki odpadami, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.Łącznie Narodowy Fundusz w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko planuje dofinansować środkami europejskimi projekty na kwotę przekraczającą 20 mld zł.Dotychczas ogłoszono 22 nabory konkursowe, w ramach których złożonych zostało lub jest w trakcie aplikowania 937 wniosków na kwotę ponad 6,5 mld zł dofinansowania ze środków europejskich. W kolejnych miesiącach planowane jest ogłoszenie kolejnych 8 konkursów.

Powiązane artykuły

źródło: Portal Samorządowy

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx