STANDARDOWE FORMULARZE OGŁOSZEŃ

65

STANDARDOWE FORMULARZE  OGŁOSZEŃ

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że od dnia 18 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającego rozporządzenie wykonawcze nr 842/2011. Nowe wzory ogłoszeń są dostosowane do przepisów nowych dyrektyw w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji przyjętych w 2014 r. (dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE). W związku z tym – w przypadku zamówień powyżej progów unijnych – ogłoszenia powinny być przekazywane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na obowiązujących, nowych formularzach standardowych. Celem ustawienia nowych formularzy jako domyślnych w narzędziu eNotices należy w „Menu użytkownika” wybrać „Profil użytkownika”, a następnie w „Ustawieniach i opcjach” dokonać wyboru nowych formularzy ogłoszeń.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl