http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

STANDARDOWE FORMULARZE OGŁOSZEŃ

79

STANDARDOWE FORMULARZE  OGŁOSZEŃ

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że od dnia 18 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającego rozporządzenie wykonawcze nr 842/2011. Nowe wzory ogłoszeń są dostosowane do przepisów nowych dyrektyw w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji przyjętych w 2014 r. (dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE). W związku z tym – w przypadku zamówień powyżej progów unijnych – ogłoszenia powinny być przekazywane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na obowiązujących, nowych formularzach standardowych. Celem ustawienia nowych formularzy jako domyślnych w narzędziu eNotices należy w „Menu użytkownika” wybrać „Profil użytkownika”, a następnie w „Ustawieniach i opcjach” dokonać wyboru nowych formularzy ogłoszeń.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx