Usługi prawne związane z wykonywaniem władzy publicznej

625

Temat numeru: stosowanie znowelizowanych przepisów Pzp

 

Usługi prawne

związane z wykonywaniem władzy publicznej

 

 

Czerwcowa nowelizacja dokonała szeregu istotnych zmian w przepisach art. 4, dotyczących wyłączeń obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych. Obejmują one między innymi niektóre usługi prawne, w tym „związane z wykonywaniem władzy publicznej”. Sposób rozumienia i stosowania tego wyłączenia od początku budził  nadal budzi spore kontrowersje.

 

Powiązane artykuły

Tomasz Czajkowski

 

 

            Wielu zamawiających sektora finansów publicznych, realizujących zadania związane z szeroko rozumianym „wykonywaniem władzy publicznej” coraz częściej skłania się ku poglądowi, iż przepis ten wyłącza obowiązek stosowania Pzp przy zamawianiu wszelkich, świadczonych na ich rzecz, usług prawnych. Trudno się z takim poglądem zgodzić.

 

Zmiany w przepisach Pzp

 

            Przywoływany wyżej zmiana wprowadzona została w art. 4 („ustawy nie stosuje się”), w pkt. 3 („zamówień, których przedmiotem są”) poprzez dodanie podpunktu ea, który otrzymał następujące…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis