Wyważanie drzwi otwartych czyli meandry kontroli Urzędu Zamówień Publicznych

75

Moim zdaniem

 

Wyważanie drzwi otwartych

czyli meandry kontroli

Urzędu Zamówień Publicznych

Powiązane artykuły

Dariusz Koba

 

            Był sobie przetarg… Z jednej strony, jakich wiele, z drugiej – różniący się od nich, prezentujący inne, bardziej racjonalne podejście do zamówień publicznych. Przede wszystkim dlatego, że zastosowano w nim prawdziwe kryteria pozacenowe, w tym kryteria niewymierne o łącznej wadze 20%. I kryterium cenowe oceniane według wzoru logarytmicznego, mającego zniechęcić wykonawców do oferowania rażąco niskich cen, zwłaszcza kosztem jakości.

 

            Przetarg wymagał od wykonawców sporej pracy przy składaniu ofert; zamawiający oczekiwał załączenia do oferty wstępnego harmonogramu, analizy…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis