http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów – czy i co zmienia wyrok TSUE w sprawie C-387/14 Esaprojekt

64

Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku w sprawie C-387/14 powinno być przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE. Stwierdził wprost, że zgodnie z jej art. 51 w związku z art. 2 nie jest dopuszczalna sytuacja, w której wykonawca po upływie terminu składania wniosków / ofert przekazuje zamawiającemu, w celu wykazania, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, dokumenty, których nie zawierał jego wniosek / oferta, takie jak referencje

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx