http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zmiana umów – kilka uwag na tle nowych przepisów

47

Uwagi wstępne

W nowych dyrektywach w sprawie zamówień publicznych sporo miejsca poświęcono problematyce zmiany umowy. W preambule dyrektywy 2014/24/UE, zwanej dalej w skrócie „Dyrektywą klasyczną” (por. motyw 107 – 111) oraz dyrektywy 2014/25/UE, zwanej dalej „Dyrektywą sektorową” (por. motyw 113 –117) prawodawca unijny wskazał m. in. na konieczność dostosowania umowy do okoliczności zewnętrznych, nieprzewidywalnych w momencie udzielenia zamówienia czy też na mające miejsce w trakcie realizacji umowy zmiany strukturalne po stronie wykonawcy.

Powiązane artykuły

Dostrzeżenie potrzeby uregulowania tych kwestii na poziomie dyrektyw unijnych, podlegających następnie wdrożeniu do krajowych porządków prawnych państw-członków Unii Europejskiej, należy ocenić pozytywnie. Umowa zawierana

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx