WYBORY SAMORZĄDOWE

57

Wybory samorządowe to dla Polaków najważniejsze głosowanie – wynika z sondażu CBOS. Niemal 80 proc. badanych deklaruje, że jesienią weźmie w nich udział.
Systematycznie wzrasta znaczenia wyborów władz samorządowych w porównaniu z wyborami władz ogólnokrajowych. Wskazuje na to najnowszy raport Centrum Badania Opinii Społecznej: „Wybory samorządowe – znaczenie, gotowość uczestnictwa oraz zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli”.
W tegorocznym badaniu prawie połowa ankietowanych (47 proc.) określiła wybory samorządowe jako bardzo ważne (przypisując im najwyższe oceny w skali 1-10). Biorąc pod uwagę średnie oceny, wybory samorządowe (średnia 7,63) nieco wyprzedzają wybory prezydenckie (średnia 7,24) i parlamentarne (7,20), a dużo wyraźniej – wybory do Parlamentu Europejskiego (średnia 6,12). Dla 32 proc. Polaków wybory samorządowe są ważniejsze niż wybory parlamentarne. Osoby oceniające wybory samorządowe jako ważniejsze niż parlamentarne częściej są mieszkańcami mniejszych miejscowości – na wsi i w najmniejszych miastach stanowią 37 proc. badanych. Jest ich sporo (35 proc.) również w dużych miastach, choć nie w największych, liczących 500 tys. i więcej ludności – tam badani oceniający wybory samorządowe jako ważniejsze niż parlamentarne stanowią tylko 20 proc. Znaczenie zbliżających się wyborów samorządowych znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie mobilizacji wyborców – deklaracje udziału w wyborach samorządowych kształtują się na poziomie najwyższym w historii badań CBOS.

Powiązane artykuły

źródło: samorząd.pap.pl