Zamówienia publiczne w 2014 roku

31

Urząd Zamówień Publicznych opublikował dane, dotyczące funkcjonowania rynku zamówień publicznych podczas dwunastu miesięcy roku ubiegłego. Wśród nich nie znalazła się ogólna wartość zamówień, udzielonych w roku 2014, choć wiadomo, iż wartość udzielonych zamówień poniżej progów unijnych, ogłaszanych w BZP, wyniosła 46,937 mld zł.  

Powiązane artykuły

W roku ubiegłym opublikowanych zostało 167.211 ogłoszeń o zamówieniu, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 145.126, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 22.085. Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano 174.740,  z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 151.829, a w TED 22.911. Dla porównania – w roku 2013 opublikowano 200.660 ogłoszeń o zamówieniu (BZP 177.538, TED 23.144) oraz 205.142 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  (BZP 181.149, TED 23.993).