ZWIĘKSZENIE POZIOMU RECYKLINGU

35

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek ocenia, że zmiany legislacyjne przyczynią się do zwiększenia poziomu recyklingu, będą wspierać samorządy w realizacji zadań i walczyć z patologiami. Pytany w radiowej Jedynce o sposób, w jaki państwo może zwiększyć recykling przyznał, że jest to duże wyzwanie stojące przed samorządami i potrzebne są zmiany legislacyjne. Jedną z nich jest ustawa o odpadach, która „została zgłoszona i ma już nadany numer druku w Sejmie”. Mazurek wyjaśnił, że pozwoli ona walczyć „z patologiami, które są w sektorze gospodarki odpadami”. Dzięki niej ma powstać elektroniczna baza danych odpadowych. Wiceminister przypomniał, iż pierwszą zmianą legislacyjną, którą postulowało Ministerstwo Środowiska, była tzw. procedura in-house, umożliwiająca samorządom „bezprzetargowo realizować zadania z zakresu zagospodarowania odpadów”. „W tym okresie wiele takich spółek komunalnych, które były w stanie w dobrej cenie i w wysokiej jakości te odpady odebrać i zagospodarować, niestety upadło” – wyjaśnił. Dodał, że w Polsce 60 proc. rynku w tym zakresie stanowią „duże podmioty zagraniczne, które dyktują takie, a nie inne ceny, a odpowiedzialność spoczywa na samorządach”. W związku z tym „konieczna jest zmiana ustawy o porządku czystości w gminie”. „W pracach rządu taki projekt zgłosiliśmy tak, aby z jednej strony wspomóc samorządy w realizacji tych celów, z drugiej strony też, żeby walczyć z szeregiem patologii, które w tym obszarze są” – argumentował.

źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP