przeglądanie Kategoria

11. Listopad

KONSULTACJE PROJEKTU WYTYCZNYCH

Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat otwarcia konsultacji dot. projektu Wytycznych w…

REKORDOWE BUDŻETY MIAST

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 15 listopada upłynął termin na przygotowanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów…

SEMINARIUM UZP

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Doświadczenia…

ZWIĘKSZENIE POZIOMU RECYKLINGU

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek ocenia, że zmiany legislacyjne przyczynią się do zwiększenia poziomu recyklingu, będą…

Przypominanie spraw podstawowych

Publikacjami, mieszczącymi się w części objętej „tematem numeru” dzisiejszego wydania Doradcy powróciliśmy do odległej…

KONGRES 590

W dniach 16 i 17 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena w Jasionce koło…

Ustalenie wartości zamówienia

Ile to może kosztować i jak ten koszt ustalić? Taki dylemat pojawia na etapie przygotowania niemal każdego postępowania o…

Zasady udzielania zamówień

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga znajomości zarówno jej szczegółowych przepisów, jak i zasad udzielania…

Moja wizja zamówień publicznych

Inteligentny kupiec, zgłębiwszy własne potrzeby i poznawszy obyczaje panujące na rynku określił warunki zamówienia, umożliwiające…