„Biała księga” zamówień publicznych

91

Jak wcześniej informowaliśmy, w Ministerstwie Gospodarki dobiegają końca prace nad przygotowaniem „Białej księgi” dotyczącej zamówień publicznych. Impulsem do podjęcia prac w tym zakresie było opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nowych dyrektyw „zamówieniowych”, które weszły w życie 17 kwietnia 2014 r. Państwa członkowskie mają dwa lata na implementację nowych rozwiązań do krajowych porządków prawnych, co oznacza, że do dnia 18 kwietnia 2016 r. Rzeczpospolita Polska musi wdrożyć nowe przepisy, przewidziane treścią dyrektyw.

Powiązane artykuły

„Biała Księga” jest wynikiem oceny funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i stanowi zbiór rekomendacji, które powinny być uwzględnione przy tworzeniu nowych regulacji w dziedzinie zamówień publicznych.