Skargi na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej

28

Odsetek skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wnoszonych do sądów okręgowych, w stosunku do liczby rozpatrywanych odwołań, od kilku lat niezmiennie kształtuje się na poziomie 5 – 6%.

W okresie dziesięciu miesięcy bieżącego roku wniesiono ogółem 2.281 odwołań, rozpatrzono 2.339.