Informacja o dostępie do rynku

41

Na portalu internetowym Światowej Organizacji Handlu udostępniony zostało Zintegrowany Zasób Informacji o Dostępie do Rynku Zamówień Publicznych (e-GPA Portal). Jest to narzędzie elektroniczne, zapewniające dostęp do informacji o zamówieniach objętych zrewidowanym Porozumieniem ws. Zamówień Rządowych (GPA), łącznie z wiążącymi się z nimi informacjami, które strony GPA są zobowiązane dostarczyć. Zawartość portalu oraz jego dodatkowe funkcje będą stopniowo uzupełniane. Portal e-GPA powinien być pomocny zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom ubiegającym się o zamówienie w państwach członkowskich GPA. Narzędzie dostępne jest pod następującym linkiem: https://e-gpa.wto.org/en/Help/QuickAccess.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl