przeglądanie Kategoria

12. Grudzień

Dwie dekady na huśtawce

Minęło dwadzieścia lat od dnia wejścia w życie przepisów, będących podstawą systemu zamówień publicznych oraz inicjacją nowego…

Dwadzieścia lat później

Bez większego echa przeszło dwudziestolecie uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, prawie nikt też nie zauważa, że mija…

Jak było na początku

W latach 1998/99 Redakcja Doradcy przeprowadziła badania ankietowe pod tytułem „Zamówienia publiczne – prawo i praktyka”, które,…

Zapomniana rocznica

Dwadzieścia lat temu, w dniu 1 stycznia 1995 r., weszły w życie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, która, prawie…

Jak ten czas płynie

Zacząć wypada uroczyście, jako że od dwudziestej rocznicy wejścia w życie pierwszych regulacji prawnych, dotyczących zamówień…

Tak to się zaczęło

Kiedy w 1993 roku, po wygranych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej wyborach parlamentarnych, ówczesne kierownictwo Klubu SLD…

Zielone zamówienia

W dniu 20 listopada br. w Warszawie odbyła się VIII doroczna konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych,…

Planowane kontrole NIK

Administracja, w tym zwłaszcza samorządowa, będą głównym obszarem zainteresowania NIK w 2015 r. Inspektorzy sprawdzą m.in.…

Informacja o dostępie do rynku

Na portalu internetowym Światowej Organizacji Handlu udostępniony zostało Zintegrowany Zasób Informacji o Dostępie do Rynku…

Ranking wykonawców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła ranking wykonawców kontraktów w zakresie jakości robót za III kwartały…

Przetargi na budowę S7

W dniu 19 grudnia br. GDDKiA ogłosiła trzy przetargi na budowę drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrojem. Tym samym…

Sejm przyjął budżet

Sejm uchwalił budżet na rok 2015. Deficyt budżetowy ma być niewiększy niż 46 mld 80 mln zł.Dochody zaplanowano na 297 mld 252…