Kosztorys inwestora

45

W dyskusjach środowiskowych nad rozwiązaniami, zawartymi w Prawie zamówień publicznych dotyczącymi ceny rażąco niskiej, wartości zamówienia, a także wielkości niezbędnych środków na sfinansowanie zamówienia na roboty budowlane, pojawiło się nowe pojęcie: „kosztorys inwestora”.