Równowaga stron umowy kluczem do naprawy rynku (Stanowisko Konfederacji LEWIATAN)

52

UZP rozpoczął prace nad nową ustawą o zamówieniach publicznych, której założeniem jest polepszenie efektywności i jakości przetargów publicznych oraz realizowanych w ramach ustawy projektów. Rada Zamówień Publicznych Konfederacji LEWIATAN aktywnie zaangażowała się w prace konsultacyjne w tym obszarze i skierowała do UZP rekomendacje, odnośnie zapewnienia równowagi stron w zamówieniach publicznych.